forårslejr på eklv

Menu:

Opslagstavle

Eftersyn efter reparation af en skade:
Flyejere skal i samarbejde med sin klubs materielkontrollanter selv sørge for work order samt efterfølgende eftersyn og opdateringer i CAMOen.

Kør 100 km/t i Tyskland med transportvognen.
Få din trailer Tempo 100 godkendt hos FDM. Det er muligt under visse betingelser at få godkendt traileren til at måtte køre 100 km/t lovligt, blandt andet må dækkene ikke være ældre end 6 år.
Uanset en Tempo 100 godkendelse skal man stadigvæk overholde et evt. overhalingsforbud for køretøjer med anhænger.
Hvis man lægger vejen forbi et af FDM's testcentre, er der mulighed for at få transportvognen godkendt til 100 km/t. FDM kan oplyse om de betingelser, der skal være opfyldte, for at det kan lade sig gøre.

E-mail adresser
Jeg skal anmode om, at man giver mig besked, når man ændrer sin e-mail adresse, da jeg så vidt muligt kun sender post via e-mail for at spare porto.

Flyforsikringssummer 2016 (pdf)

Ansvarsforsikring for uindregistrerede motorkøretøjer, der anvendes på flyvepladserne i forbindelse med svæveflyveklubbernes almindelige drift.
Klubbens motorkøretøjer må kun betjenes af klubbens medlemmer / DSvU medlemmer / som har kørekort til bil / MC / knallert.
Klubbens motorkøretøjer og goldvogne er indrettet med 2 sæder = 2 personer / nøjagtig de samme regler, som ude i trafikken.

Det er et forsikringskrav, se herunder fra forsikringsbetingelserne:
Forsikringen er udvidet til at dække motoransvar jf. betingelserne for anvendelse af såkaldte Golfvogne, når disse anvendes af medlemmer af DSvU i forbindelse med klubbernes almindelige drift, herunder rangering af svævefly på klubbernes arealer.
Det er desuden aftalt, at Golfvogne i ovenstående situationer må føres af personer, der er fyldt mindst 15 år, såfremt de har erhvervet mindst knallertførerbevis.
Det er desuden en betingelse, at den pågældende er tilknyttet klubben og har erhvervet sig minimum et A-flyvediplom.
Det er en betingelse, at køretøjerne fremstår uændret i sin tekniske form, herunder at køretøjerne er vedligeholdte og fuld funktionsdygtige.

17-åriges brug af klubbens selvkørende maskinpark:
Under forudsætning af at føreren har erhvervet førerbevis under "ledsagerordningen" accepteres, at 17-årige må føre køretøjer på klubbens arealer i klubbens tjeneste, selv om føreren ikke suppleres af en ledsager.
Det er desuden en betingelse, at føreren er tilknyttet klubben og har erhvervet sig minimum et A-diplom.
Klubbens biler og golfvogne er indrettet med 2 sæder = 2 personer / nøjagtig de samme regler som ude i trafikken.

Ansvars- og kaskoforsikringer i forbindelse med omregistrering af udenlandsk registrerede fly, der har fløjet på den udenlandske registrering i Danmark.
I forbindelse med ovennævnte handling skal forsikringsklubben have besked, da der skal justeres i vore oplysninger, desuden skal Trafikstyrelsen have besked om ansvarsforsikringens gyldighed på flyet med den fremtidige danske registrering.
Så for at undgå for lang ventetid i processen, bør man i egen interesse kontakte forsikringsklubben tidligt i forløbet.

Aflåsning af koblinger på trailere.
På repræsentantskabsmødet i foråret 2009 var der ikke stemning for, at det gøres til et krav, at man har en låseanordning på trailerens tilkoblingsbeslag. Dette er dog et normalt krav i dag fra forsikringsselskaberne.
I vore efterfølgende forhandlinger med Concordia Forsikring gs er resultatet blevet, at hvis der sker tyveri af en trailer uden låseanordning, vil selvrisikoen være 2 gange den normale selvrisiko.
Forsikringsklubben skal dog på det kraftigste henstille til, at man køber en låseanordning til at sætte op i koblingen på traileren. De kan købes hos forhandlere af trailere og campingvogne, og de koster ikke ret meget.

Trailere med en værdi på 150.000 eller mere skal være forsynet med GPS-sporingsudstyr.

Ansvarsforsikring på svævefly ved flyvning uden for Europa
Den normale ansvarsforsikring er gældende under flyvning i Europa. Ved flyvning uden for Europa skal der tegnes en tillægsforsikring for den periode, som det drejer sig om.
Forsikringsklubben for svævefly kan nu tilbyde denne tillægsforsikring mod en tillægsbetaling.
Man skal blot sende en ansøgning pr. e-mail med oplysning om flytype, registrering, periode, og det geografiske område.
I den udsendte skrivelse er der anført, at EU er det geografiske område. Vi var ikke opmærksom på, at Schweitz ikke er med i EU, men ansvarsforsikringen gælder også i dette land. Der er ikke ændret på det geografiske område i forhold til tidligere.

Kaskoforsikring af fly, der skal flyve uden for Europa.
Ved flyvning uden for Europa skal der tegnes en tillægsforsikring for den periode, det drejer sig om. Oplysninger herom og tillægspræmieniveau kan indhentes hos Forsikringsklubben. Tillægspræmien gælder for både ansvar og kasko. Søtransport af fly frem til destinationen er ikke dækket af kaskoforsikringen, og der skal derfor tegnes en særskilt forsikring for transporten frem til flyvepladsen.

Ansvarsforsikring på uindregistrerede motorkøretøjer.
Forsikringsklubben for Svævefly udsendte for et par år siden et tilbud til alle klubber om ansvarsforsikring på de køretøjer, spil m.v., som anvendes i forbindelse med afvikling af flyvninger, det vil sige, alle spil, wirehentere, traktorer og lignende, som har en motorstørrelse mindst 20 hestekræfter, dog er golfvogne omfattet af forsikringskravet uanset motorstørrelse. Den kollektive DIF ansvarsforsikring dækker redskaber under 20 HK, golfvogne undtaget.
I 2019 er præmien pr. køretøj 880,00.
Under afsnittet blanketter findes en blanket til brug ved tilmeldingen, bemærk, at der skal udfyldes en blanket for hvert motorarbejdsredskab.
Forsikringsbetingelserne er lagt på hjemmesiden.
Bemærk også, at der er et lovmæssigt krav om, at uindregistrerede motorarbejdsredskaber kun må føres af en person med gyldigt førerbevis til traktor eller automobil. Dette krav omfatter også golfvogne. Dette er også gældende for private flyvepladser, uanset mange holdninger og meninger om noget andet.

Adresseændringer
Der gøres opmærksom på, at adresseændringer skal meddeles til forsikringsklubben, da der ellers kan opstå større forsinkelser i forbindelse med udsendelse af skrivelser herfra, f. eks. forsikringscertifikaterne. Materielkontrollanterne må jo ikke syne og skrive for et syn, hvis ikke der er et gyldigt certifikat til stede.

Traileroplysninger
Jeg mangler oplysninger på nogle trailere, det er for det meste oplysninger om nummerpladen. Hvis der ikke på dit forsikringscertifikat er anført en nummerplade, bedes du oplyse mig dette , helst via en e-mail. Jeg kan ikke lave det røde forsikringskort uden denne oplysning.

Gebyrer på DG og LS fly.
I forbindelse med reparationer af skader på LS og DG fly er det ikke muligt at få reservedele til disse fly, hvis der ikke af flyejeren er tegnet et årligt abonnement hos fabrikken. Da gebyret ikke har med skaden at gøre, kan forsikringsklubben derfor kun afholde udgifterne til skadens reparation. Er der ikke tegnet det omtalte abonnement, vil en reparation ikke kunne iværksættes, før dette abonnement er tegnet.