slæb

Menu:

Bestyrelse og administration

 
Bestyrelse: Lars Sverre Rasmusen (formand)
  Kristoffersvej 31, DK-4100 Ringsted
  Telefon: 2868 6429
  mail: larssverrerasmussen((a))gmail.com
   
  Torben Lund Simonsen
  Lufthavnsvej 46, DK-4000 Roskilde
  Telefon: 7020 1927 (A.)
  mail: torben((a))simons1.dk
   
  Søren V. Larsen
  Hyrdeengen 343, DK-2625 Vallensbæk
  Telefon: 6151 9914
  mail: larsen343((a))gmail.com
   
Administration og Anette Larsen (Forretningsfører og klageansvarlig)
tegningsberettiget: Tvedsagervej 24, DK-3400 Hillerød
  Telefon: 2064 2521
  mail: ana((a))dsvu.net
   
Forsikringsselskaber: Forsikringsklubben /HDI Global Specialty SE
  Daglig kontakt: Anette Larsen
  Tvedsagervej 24, DK-3400 Hillerød
  Telefon: 2064 2521
  mail: ana((a))dsvu.net
   
  Concordia Forsikring as (Trailerkaskoforsikring)
  Søndergade 22, DK-9600 Aars
  Telefon: 9698 1850
  Daglig kontakt: Forsikringsklubben
   
 

Tryg forsikring A/S (motoransvarsforsikring)

  Lautrupbjerg 2-4, 2750 Ballerup
  Telefon: 7011 2020
  Daglig kontakt: Forsikringsklubben
   
CVR-nummer 32 41 31 29