Arnborg

Menu:

Blanketter/formularer

     
Tilmelding/tilbud flyansvar, flykasko, trailerkasko word.doc format pdf format
Klubudtalelse, bilag til flykasko word.doc format pdf format
Skadesanmeldelse flykasko word.doc format pdf format
Tilmelding til motoransvar word.doc format pdf format
     

Eftersyn efter reparation af en skade:
Flyejere skal i samarbejde med sin klubs materielkontrollanter selv sørge for work order samt efterfølgende eftersyn og opdateringer i CAMOen.

 

Bemærk, at trailerforsikringerne kun kan tegnes i forbindelse med en flykaskoforsikring, med mindre andet er aftalt.

Adobe Reader for pdf format i nyeste version