mosquito

Menu:

Flyansvarsforsikring

Betingelserne for flyansvarsforsikring forefindes p.t. på svensk pdf-format og gælder fra og med 1. januar 2013.

Ansvarsforsikringerne, der er tegnet på en fællespolice og administreret af forsikringsklubben, omhandler den lovpligtige flyansvarsforsikring og er gældende i alle europæiske lande.
For fly < 500 MTOM (kg) er dækningen SDR 750.000.
For fly < 1.000 MTOM (kg) er dækningen SDR 1.500.000.
For hvert passagersæde er dækningen SDR 250.000.
Selvrisiko pr. skade er kr. 1.000,00.
Der er mulighed for at aftale ansvarsforsikringsdækning ved flyvning uden for Europa efter aftale med forsikringsklubbens forretningsfører.

Ansvarsforsikring for uindregistrerede køretøjer

Betingelse 130-4