mosquito

Menu:

Flyansvarsforsikring

Betingelserne for flyansvarsforsikring findes på svensk og engelsk i pdf format og gælder fra 1. januar 2019.

Ansvarsforsikringerne, der er tegnet på en fællespolice og administreret af forsikringsklubben, omhandler den lovpligtige flyansvarsforsikring og er gældende i alle europæiske lande.
For fly < 500 MTOM (kg) er dækningen SDR 750.000.
For fly < 1.000 MTOM (kg) er dækningen SDR 1.500.000.
For hvert passagersæde er dækningen SDR 250.000.
Selvrisiko pr. skade er kr. 1.000,00.
Der er mulighed for at aftale ansvarsforsikringsdækning ved flyvning uden for Europa efter aftale med forsikringsklubbens forretningsfører.

Sæde-ulykkesforsikring

Læs her om muligheden for at forsikre ”begge piloter” på et 2-sædet fly, og forklaring på hvorfor det kan være en god ide. Forsikringen skulle være præsenteret nærmere på repræsentantskabsmødet den 14. marts 2020. Da mødet blev forsinket og i øvrigt foregik on-line, er forsikringen forklaret yderligere i Nyhedsbrev2020_3, der ligger i Arkiv her på siden.

Sæde-ulykkesforsikring
(kort beskrivelse og klip fra betingelserne, som ses øverst på denne side – på svensk og engelsk)

Motoransvarsforsikring

Forsikringsklubben tilbyder forsikring af flyveklubbernes uindregistrerede motorkøretøjer, spil, wirehentere, startbusser, traktorer og lignende, der anvendes i forbindelse med flyveaktivitet, eller til håndtering af fly eller transportvogne, og som har en motorstørrelse på mindst 20 hestekræfter. Dog er golfbiler omfattet af forsikringskravet uanset motorstørrelse. Præmien i 2021 er kr. 653,00 pr. køretøj.

Under afsnittet blanketter findes en tilmeldingsblanket, bemærk at der skal udfyldes én blanket for hvert køretøj.
Bemærk også, at der er et lovmæssigt krav om at uindregistrerede motorarbejdsredskaber kun må føres af en person med gyldigt førerbevis til køretøjet, dette krav gælder også golfvogne. Kravet gælder også for private flyvepladser, uanset mange holdninger og meninger om noget andet.
Forsikringsklubben har forhandlet med Tryg Forsikring om visse lempelser i kravet til føreren i forhold til gældende regler på offentlig vej, få overblik ved at læse dokumentet: ”Dækning og krav til føreren”

Betingelserne til motorkøretøjer, Tryg FPA1

DIF´s fællesforsikringer, som alle svæveflyveklubber er dækket af